Higher Autoryzowany sklep marki Krause

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Kontakt

tel. 74 857 03 39
biuro@alusystems.pl

Aktualności

Zapraszamy do przeglądania naszego bloga!

Jak odpowiednio rozłożyć drabinę?

W zależności od wyboru rodzaju drabiny musimy liczyć się z tym, że w różny sposób może się ona rozkładać. W większości przypadków proces ten wcale nie jest skomplikowany i wystarczy intuicyjne działanie, które pozwoli na stabilne rozłożenie sprzętu. Problemy mogą jednak pojawić się przy stawianiu nietypowych drabin, kilkuczęściowych produktów, których proces rozkładania może być nieco bardziej skomplikowany. Sprawdź, jak poradzić sobie z poszczególnymi rozwiązaniami.

Drabiny Dwustronne - idealne do prac domowych i budowlanych

Wygodne w użytkowaniu, pomocne zarówno przy pracach domowych, jak i pracach budowlanych. Drabiny dwustronne sprawdzają się na wielu polach. Warto wybierać stabilne i trwałe produkty niezależnie od ich przeznaczenia. Korzystając z ofert i usług pewnych producentów, możesz liczyć na bezpieczne produkty, a tym samym bezpieczne prace budowlane. Sprawdź, na co zwrócić uwagę wybierając drabinę.

 

Jak obliczyć powierzchnię rusztowania

Rusztowania to wyposażenie, które przydaje się podczas prowadzenia wielu robót budowlanych. To właśnie dzięki niemu możliwe jest prowadzenie prac na wysokościach, zarówno przy budowie jak i remoncie domu jednorodzinnego oraz bloków czy wielkopowierzchniowych budynków. Istnieje wiele typów rusztowań, a każdy inwestor, zanim przystąpi do pracy powinien skalkulować koszty całej inwestycji. Do tego potrzebna będzie mu wiedza o powierzchni rusztowań. Jak obliczyć metry kwadratowe rusztowania? O tym przeczytasz w naszym artykule.

Wykorzystanie do prac w budownictwie lekkich rusztowań przejezdnych i podestów ruchomych

0

Poniżej zamieszczamy bardzo ciekawy artykuł opublikowany na łamach miesięcznika „Inżynier budownictwa” numer listopad 2016r.

Mgr inż. Danuta Gawęcka

Dr inż. Piotr Kmiecik     

Dla umożliwienia wykonywania tymczasowych prac budowlanych, nawet na małej wysokości, należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt roboczy, np. drabiny, rusztowania, podesty ruchome.

Planując wykonanie prac na wysokości, należy się wykazać szczególną dbałością o zdrowie i życie pracowników. Ranga tego zagadnienia została uwydatniona w preambule do dyrektywy 2009/104/WE w sformułowaniu: Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, w szczególności na upadek z wysokości i inne poważne wypadki przy pracy, które stanowią dużą część wszystkich wypadków, szczególnie śmiertelnych [1]. Historycznie problem ten był zauważony w Polsce od dawna, nieaktualne już rozporządzenie z 1972 r. wprowadzało to zakaz: Używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpor dla pomostów rusztowań jest zabronione [2]. Prace na wysokości mogą być wykonane na wiele sposobów, m.in. z użyciem drabin, rusztowań, ruchomych podestów roboczych, wejść liniowych i technik pozycjonowania itp. Ponieważ tego rodzaju prace należą zawsze do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, powinny być one wykonywane pod bezpośrednim nadzorem [3]. Osoba kierująca pracownikami powinna dokonać wyboru sprzętu roboczego, zapewniającego bezpieczne warunki pracy. Dla spełnienia tego postulatu oraz zapewnienia odpowiednich wymagań ergonomicznych należy ponadto [4]:

 • Dopilnować aby parametry sprzętu były dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczenia się pracowników;

 • Dokonać wyboru najbardziej odpowiednich środków umożliwiających bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości, stosownie do różnicy wysokości i częstości jej pokonywania oraz czasu trwania użytkowania tych środków

 • Sprawdzić, czy wybrany sprzęt roboczy umożliwia ewakuacje pracowników w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa

 • Pamiętać, ze przejście miedzy środkami umożliwiającymi bezpieczny dostęp do miejsc tymczasowej pracy na wysokości i platformami, pomostami lub kładkami w obu ich kierunkach nie może stwarzać dla pracowników dodatkowego ryzyka upadku

 • Zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej. Najprostszym rozwiązaniem dla prac wykonywanych na niewielkiej wysokości jest użycie drabin. Jednakże to rozwiązanie ma swoje mankamenty. Duża liczba wypadków przy pracy spowodowała powstanie ograniczeń prawnych [5]:

 • Roboty malarskie z użyciem drabin rozstawnych mogą być wykonywane tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi

 • Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3m

 • Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione

 • W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepianie elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne

 • Drabina, której długość przekracza 4 m, powinna być wyposażona w pałąki lub w prowadnice pionowa, umożliwiającą złożenie urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Każdorazowo drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność – szczegółowe wymagania określają m. in. Normy serii PN- EN 131 [6]. Świadomość zagrożeń płynących z użycia drabin spowodowała ze porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie, tj. inicjatywa generalnych wykonawców, mając na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich budowlach, określiło standardy opracowania. IBWR dla podwykonawców [7], wskazując , że odpowiednie zaplanowanie niezbędnego sprzętu pozwoli na wykluczenie tymczasowych (bardzo niebezpiecznych) rozwiązań, jakimi są drabiny. Zarówno lekkie rusztowania przejezdne, jak i ruchome podesty robocze to sprzęt często stosowany na placach budów, jego zaletą jest bowiem uniwersalność oraz wielofunkcyjność a także możliwość szybkiego i częstego przemieszczenia. Ten rodzaj urządzeń stosowany jest również wtedy, gdy niemożliwe jest lub nieuzasadnione ekonomicznie korzystanie z tradycyjnych rusztowań.

  W przypadku lekkich rusztowań przejezdnych istotna jest również lekkość elementów konstrukcji, zazwyczaj wykonanych z aluminium. W obu rozwiązaniach elementem decydującym o zastosowaniu tego sprzętu jest dość prosty i szybki montaż/ demontaż, nie oznacza to jednak, ze praca z tych urządzeń stwarza zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników. Mimo iż może się wydawać, ze montaż i eksploatacja na stosunkowo niewielkich wysokościach są mało skomplikowane, jednak doświadczenia europejskie wskazują, ze występuje tu duże ryzyko upadku, prawdopodobnie spowodowane prostota zastosowania, powodującą powszechne lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa i obowiązujących w tym zakresie regulacji. Niestety nadal często upadek z wysokości 3 – 5 m powoduje ciężkie urazy bądź śmierć.

 

 • Rynek oferuje szeroki asortyment ruchomych platform roboczych i rusztowań, począwszy od małych składanych platform wyposażonych opcjonalnie w barierkę, o dopuszczalnym obciążeniu np. do 300 kg z możliwością pracy dwóch osób, poprzez nieco większe podesty robocze konstruowane na bazie drabin i z odpowiednim obarierowaniem i wyposażone w kola jezdne, a także rusztowania jezdne do maksymalnej wysokości podestu 12 m wewnątrz pomieszczeń i do 8 m na zewnątrz oraz rożnego rodzaju ruchome platformy . Do wykonywania pracy na wysokości służą wiec różne rodzaje sprzętu jednak ze względu na swój charakter jedne są konstrukcjami, a drugie maszynami i silą rzeczy w pewnych zakresach podlegają różnym przepisom. W zależności od wysokości, na jakiej się znajduje pomost roboczy, zarówno jego montaż, jak i eksploatacja obwarowane są rożnymi przepisami. Praca na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokość co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

  Dla przypomnienia do prac na wysokości nie zalicza się robót na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi bądź powierzchni wyposażonej w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem [3]. Tak wiec zależnie od tego, z jakiej wysokości wykonywana jest praca, zmieniają się uwarunkowania jakie należy spełnić, aby te prace wykonać. Zgodnie z definicja [5] rusztowanie robocze jest tymczasowa konstrukcja budowlaną, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiału. Szczególną postacią tej konstrukcji są rusztowania ruchome (potocznie przejezdne), które są przeznaczone do wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy, przystosowane do poziomego przemieszczenia (np. na kołach, wałkach, płozach bez własnego napędu) bez konieczności rozbierania na części składowe [8]. Podstawowe warunki dotyczące takich konstrukcji  zostały określone w normie PN – EN 1004, zgodnie z którą struktura taka powinna być zdolna do użycia jako wolno stojąca, mieć jeden lub więcej pomostów roboczych, być  złożona z elementów prefabrykowanych oraz posiadać co najmniej cztery kola jezdne [9].

  Rzutowania przejezdne powinny mieć zapewniona stateczność za pośrednictwem swojej podstawy  (np. belka jezdna stała lub teleskopowa) lub innego rozparcia (np. podpory stabilizujące, balast, kotwienie) [10]. Dopuszczenie do użytkowania rusztowania jest warunkowane jego odbiorem wykonywanym przez uprawniona do tego osobę, np. kierownika budowy. W praktyce rozróżnić można dwa typy rusztowań przejezdnych. Wieże rusztowań przejezdnych zgodnie z normą PN – EN 1004 oraz instrukcja montażu (fot.3a).  Wejście na takie rusztowanie odbywa się wewnątrz konstrukcji za pomocą tzw.

  Drabinoramienia. Norma EN 1004 dopuszcza maksymalna odległość  4,2 m miedzy pomostami rusztowania lub odległość 4,6 m od podłoża do pierwszego poziomu pomostu (występuje tu jeden pomost roboczy na najwyższej kondygnacji, a pozostałe pomosty są tzw. Pomostami dostępu umożliwiającymi wejście na pomost roboczy).

Nietypowe rusztowania przejezdne wykonane na bazie elementów systemowych innych typów rusztowań (fot. 2b) bądź elementów niesystemowych. Do tej grupy zalicza się również rusztowania przejezdne z elementów systemowych, lecz wykonane niezgodnie z ich instrukcją  [np. Wyższe lub wykonane w inny sposób, niż zostało to określone w instrukcji]. Rozróżnienie to wpływa w zasadniczy sposób na rodzaj dokumentacji. Do montażu i użytkowania rusztowań przejezdnych typowych wystarczy instrukcja opracowana przez ich producenta. Wytyczne co do jej zawartości znajdują się w normie PN – EN 1298:2001 [11].

Rusztowania przejezdne nietypowe należy natomiast montować i użytkować na podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej. Ze względu na fakt, ze najczęściej lekkie rusztowania przejezdne stawiane są przez ich użytkowników [posiadających uprawnienia do montażu rusztowań], niezwykle istotne i pożądane jest proste, wygodne oraz ergonomiczne  zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości podczas wznoszenia bądź demontażu konstrukcji. Dość często na budowach do prac wykończeniowych stosuje się tzw.

Rusztowania warszawskie, które zmontowane zgodnie z instrukcją producenta są dobrym i bezpiecznym rozwiązaniem. Niestety zbyt powszechną praktyką jest stawianie tego typu konstrukcji niekompletnych: bez podestów, drabinek, zabezpieczeń oraz blokady kol jezdnych. Dobrym przykładem nowoczesnego rusztowania przejezdnego jest rusztowanie umożliwiające montaż przez jedna osobę i bez konieczności przypinania linki szelek bezpieczeństwa. Występują tu dodatkowe elementy – haki montażowe UNI [fot. 5b] i stężenia z zatrzaskującymi się na drabinoramie głowicami – dzięki temu cały czas rusztowanie wyposażone jest w środki ochrony zbiorowej.

Rusztowania ruchome odróżniają się od ruchomych podestów roboczych tym, że mają możliwość przemieszczania się wyłącznie w poziomie. Ruchome podesty robocze poruszają się w pionie, dlatego muszą posiadać przystosowany do tego mechanizm, zaliczane są więc do dźwignic.

Ruchomy podest roboczy jest to do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonuje się pracę z platformy roboczej przy założeniu, że osoby te wchodzą na platformę i schodzą w jej jedynym określonym położeniu dostępu, i która się składa co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika, podwozia. Odbiór więc takiego pomostu leż zgodnie z [13, 14] w gestii Urzędu Dozoru Technicznego. Wyróżniamy następujące rodzaju destów ruchomych:

 • Wolnobieżne – czyli posiadające własny napęd spalinowy bądź elektryczny; najczęściej stosowane rodzaje podestów wolnobieżnych to: - nożycowe, - koszowe.

 • Przewoźne – zamontowane na podwoziach przyczep samochodowych

 • Masztowe

 • Wiszące instalowane czasowo tzw. TSP zgodnie z normą PN – EN 1808 [13]. Zależnie od wybranego rodzaju podestu jego budowa jest nieco inna, jednak każdy typ ma podobne główne elementy, takie jak:

 • Platforma robocza stanowiąca stanowisko pracy, ogrodzona barierkami na której się znajduje mechanizm sterujący

 • Wysięgnik/mechanizm unoszący z rozsuwanymi osiami i teleskopem, które to elementy łączą platformę roboczą z podstawą/dolnym panelem sterowania:

 • Podwozie/podstawa urządzenia z podporami stabilizującymi; zależnie od wybranego rodzaju może być zamontowana na przyczepie, na podwoziu samochodowym, może być także wyposażona we własny napęd

 • Elementy części mechanicznej, elektrycznej, hydraulicznej lub pneumatycznej. Niektóre rodzaje urządzeń są wyposażone w wieże obrotowe, których głównym zadaniem jest zmiana położenia stanowiska pracy pod kątem, bez konieczności obracania całego urządzenia. Montaż ruchomych podestów polega na ustawieniu po wcześniejszym odpowiednim doborze podnośnika we wskazanym miejscu i jego uruchomieniu zgodnie z instrukcją danego urządzenia. Bardzo istotne i niezbędne w tej procedurze jest, aby przed przystąpieniem do pracy wykonać niezbędne czynności wpływające na bezpieczeństwo pracy, tj;

 • Zweryfikowanie panujących warunków atmosferycznych [m.in. wiatr nie większy niż 10m/s]

 • Zweryfikowanie ważności decyzji UDT

 • Zapoznanie się z instrukcją obsługi konkretnie zastosowanego sprzętu.

 • Zabezpieczenie miejsca pracy podnośnika.

 • Badania odbiorcze dokonywane przez UDT (dotyczy urządzeń o dozorze pełnym i ograniczonym)

 • Posiadanie aktualnych wpisów w książce konserwacji urządzenia,

 • Posiadanie przez operatora odpowiednich uprawnień UDT do usługi.

Tabl.1. Rodzaje uprawnień UDT na podesty ruchome

Grupa

Kategoria

Zakres uprawnienia do obsługi określony przez rodzaj (przeznaczenie) urządzeń

Podesty ruchome

IIP

Podesty ruchome:

- wiszące

-masztowe

- stacjonarne

 

IP

Podesty ruchome przejezdne:

-wolnobieżne

-samojezdne montowane na pojeździe

-przewoźne

 

Podobnie jak w przypadku lekkich rusztowań przejezdnych również dla ruchomych podestów producenci poszukują nowych dogodnych rozwiązań, aby ułatwić wykonywanie robót przy zapewnieniu coraz lepszego zabezpieczenia przed upadkiem, m.in. przez np. miniaturyzacje podnośników w celu łatwiejszego ich transportu na miejsce prac. W tabl. 2 dokonano porównania wymagań formalnych jakie należy zastosować do rusztowań przejezdnych oraz ruchomych podestów roboczych. Jak widać, pomimo możliwości zastosowania tego sprzed do tych samych celów, podczas planowania ich zastosowania należy kierować się zgoła innymi wymaganiami. Podczas wykonywania prac na wysokości używane są również urządzenia transportowe, np. dźwigi towarowo – osobowe. Urządzenia te umożliwiają transport materiałów i/lub osób, jednak zwykle nie służą do bezpośredniego wykorzystania jako stanowisko robocze do wykonywania prac na wysokości.

Warto wiedzieć, że niektórzy producenci tych urządzeń dopuszczają ich wykorzystanie zarówno jako środek transportu pionowego, jak i platformę do wykonania pracy na wysokości w warunkach jej zatrzymania (jako ruchomy pomost masztowy). Zarówno rusztowania przejezdne, jak i ruchome podesty robocze najczęściej wykorzystywane są do prac montażowych, np. montażu oświetlenia, zakładania klimatyzacji, prac konserwatorskich, lub wykończeniowych: wykonanie sztukaterii, malowanie sufitów itp. Wyboru rodzaju sprzętu dokonujemy w zależności od rodzaju wykonywanych prac oraz miejsca zastosowania. Alternatywą do opisanego sprzętu może być również dostęp liniowy

 

Tabl.2 Porównanie wymagań dla rusztowań przejezdnych oraz ruchomych podestów roboczych

Wymaganie

Rusztowania przejezdne

Ruchome podesty robocze

 

Wymagania personalne

 

Monter konstrukcji/

Urządzenia

Uprawnienia do montażu rusztowań – książka operatora maszyn roboczych z wpisem „Rusztowania budowlano = montażowe metalowe”

                      ----------

Użytkownik/operator

-Instruktaż stanowiskowy

- Zapoznanie z instrukcją eksploatacji (DTR)

-Aktualne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3m

- Odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej umożliwiający pracę na wysokości (szelki bezpieczeństwa)

- Odpowiednie uprawnienie do obsługi urządzeń transportu bliskiego [17] (kategoria I P lub II P),

- Pozostałe wymagania jak dla montera rusztowań (patrz kolumna obok)

 

Wymagania sprzętowe

 

Dokumentacja

- Certyfikacja dobrowolna – elementy poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa [5],

- instrukcja montażu i użytkowania rusztowania (DTR)- rusztowanie systemowe w wykonaniu typowym

- indywidualny projekt techniczny – rusztowanie niesystemowe bądź rusztowanie systemowe w wykonaniu nietypowym

- Protokół pomiaru oporności uziemienia

- Decyzja UDT,

- deklaracja zgodności WE,

- Instrukcja montażu i eksploatacji urządzenia (DTR)

- Książka konserwacji

- Oznakowanie CE dla urządzenia

Odbiór techniczny

 Protokół odbioru technicznego lub wpis w dzienniku budowy (kierownik budowy lub uprawniona osoba)

- Badania odbiorcze wykonane dla urządzeń o dozorze pełnym i ograniczonym (UDT)- ważne 1 rok oraz ponownie każdorazowo przy zmianie lokalizacji podestów, które są demontowane (wiszące, masztowe, stacjonarne)m

- wpis w dzienniku konserwacji 0 zmiana lokalizacji urządzenia niewymagającego wykonania badan doraźnych eksploatacyjnych, np. urządzenia z napędem spalinowym niekotwione do obiektu (konserwator urządzenia) – dotyczy podestów przejezdnych

Przeglądy techniczne

- Przegląd codzienny (użytkownik rusztowania)

- Przegląd dekadowy ( osoba z nadzoru nad montażem bądź eksploatacją rusztowania)

- Przegląd doraźny (komisja: przedstawiciel wykonawcy i użytkowników rusztowania)

- Badania okresowe dla urządzeń o dozorze pełnym (UDT)

- Badania doraźne (eksploatacyjne, kontrolne, powypadkowe, poawaryjne) dla urządzeń o dozorze pełnym i ograniczonym (UDT)

- Przeglądy konserwacyjne (osoba z uprawnieniami do konserwacji [17])

 

 

BIBLIOGRAFIA

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/104/WE z dnia 16 września 2009 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy (Dz.U. WE L 260 z 3.10.2009)

 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13. Poz 93).

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 178. Poz. 1745).

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz 401).

 6. Normy serii EN 131:
  - PN-EN 131-1:2015-12 Drabiny - Część  1: Terminologia, rodzaje, wymiary, funkcjonalne.
  - PN-EN 131-2+A1:2012 Drabiny - Część 2:Wymagania, badanie, oznakowanie.
  - PN-EN 131-3:2007 Drabiny - Część 3: Informacje użytkowe.
  - PN-EN 131-4:2007 Drabiny – Część  4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy.
  - PN-EN 131-6:2015-04 Drabiny – Część  6: Drabiny teleskopowe.
  - PN-EN 131-7:2013-09 Drabiny – Część 7: Drabiny ruchome z podestem.

 7. Manual opracowania IBWR. Standardy bhp.

 8. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne parametry

 9. PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych – Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania.

 10. P. Kmiecik, D. Gnot. Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań Część : Rusztowania przejezdne, „Atest” nr 10/2013

 11. PN – EN 1298:2001 Przejezdne pomosty robocze – Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi.

 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.1468)

 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych Dozoru Technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890)

 14. PN – EN 1808:2015-05 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących – obliczenia projektowe, kryteria stateczności budowa – Badania próby.

Komentarze do wpisu (0)

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium